"Гендэр, спорт і норма": лекцыя ў межах выстаўна-дыскусійнага праекта "OFFSIDE"

27 мая, вторник,  в 19:00

Галерэя Ў пр-т Незалежнасцi 37а, Минск

Спорт на сённяшні дзень з’яўляецца такім жа сацыяльным інстытутам як і школа і сям’я. Адпаведна розныя яго аспекты — прафесійны спорт, спартыўныя гурткі для дзяцей альбо камерцыйныя клубы — адлюстроўваюць і прайграваюць нарматыўныя прадпісанні ў дачыненні да гендэрных роляў. Пры гэтым гендэрны падзел у спорце тлумачаць пэўнымі фізічнымі адрозненнямі палоў, а біялагічнае адпаведнасць таму ці іншаму гендэру з’яўляецца абавязковай умовай. 

У лекцыі будуць закранацца пытанні пра тое, якім чынам у спорце канструююцца паняцці «маскуліннасці» і «фэміннасці»? 

Як падтрымліваецца гендэрная дыхатамія і нарматыўныя прадпісанні ў дачыненні да жаночых і мужчынскіх целаў? 

Чаму такі падзел выгадна? 

Ці магчымы прафесійны спорт без уліку фактару полу?
Уваход вольны! Мова лекцыі руская.

Падрабязней пра праект «OFFSIDE» на сайце ygallery.by альбо partisanmag.by

Гендер, спорт и норма

Спорт на сегодняшний день является таким же социальным институтом как школа и семья. Соответственно различные его аспекты, будь то профессиональный спорт, спортивные кружки для детей или коммерческие клубы, отражают и воспроизводят нормативные предписания в отношении гендерных ролей. При этом гендерные разделения в спорте оправдываются некими физическими различиями полов, а биологическое соответствие тому или иному гендеру является обязательным условием. В лекции будут затрагиваться вопросы о том, каким образом в спорте конструируются понятия «маскулинности» и «феминности»? Как поддерживается гендерная дихотомия и нормативные предписания в отношении женских и мужских тел? Почему такое разделение выгодно? Возможен ли профессиональный спорт без учета фактора пола?

Татьяна Щурко - социологиня, независимая исследовательница, активистка феминистской инициативы «Гендерный маршрут».

Гендерный маршрут